6 psykologian opiskelijoiden sivuainetta

keskiviikko 19. syyskuuta 2018

psykologian opiskelija yliopisto bloggaaja työpöytä pinkki

Kasvatustiede (oma sivuaine)


Kasvatustieteen opinnot liittyvät - no, kasvatukseen ja koulumaailmaan. Psykologian opiskelijalle suuri osa kurssien tiedosta on tuttua ja helposti ymmärrettävää. Mitään kovin mullistavaa tietoa kurssit eivät siis tarjoa. Jos haluat tulevaisuudessa työskennellä lasten kanssa tai ammattisi tulee liittymään jotenkin koulumaailmaan, kasvatustieteen opinnot voivat olla paikallaan. Lisäksi tarvitsen muutamia kursseja kasvatustieteen perusopinnoista, jos haluat hakea psykologian opettajaksi valmistavaan lisäkoulutukseen. 


Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi (oma sivuaine)


Tämä opintokokonaisuus on Itä-Suomen avoimen yliopiston tarjonnasta. Nämä opinnot tarjoavat sinulle laajan kattauksen informaatiota lapsista ja nuorista ja heidän hyvinvointiinsa liittyvistä tekijöistä kuten oppimisen haasteista, itsetuhoisuudesta, stressistä ja traumoista. Olin kursseihin kaikin puolin tyytyväinen. Avoimen yliopiston opinnot suoritetaan luennoista tentteihin täysin verkossa.


Lue lisää postauksesta mun sivuaineet

Henkilöstöjohtaminen


Henkilöstöjohtaminen on hyödyksi erityisesti niille, joita kiinnostaa esimiestehtävät ja työhyvinvointi. Psykologian opiskelijoiden keskuudessa se on hyödyllinen varsinkin työ- ja organisaatiopsykologian sektorista kiinnostuneille. Vaikka kyseinen sektori ei erityisemmin kiinnostaisikaan, näen henkilöstöjohtamisen yleishyödyllisenä kokonaisuutena molempien, esimiehen ja alaisen näkökulmasta. Kokonaisuus koostuu pakollisista kursseista (johtaminen ja johtajuuden perusteet, henkilöstöjohtaminen, työhyvinvoinnin johtaminen ja johdon ja henkilöstön kehittäminen) sekä valinnaisista (rekrytointi ja työurat, työn ja perheen suhde tai business and leadership ethics). Valinnaisista valitaan 4-5 opintopistettä, mutta itse olen suorittanut yhden valinnaisen kurssin sijasta kaksi. Sivuaineen suorittaneena koen, että minulla on hyvät valmiudet toimia esimiestehtävissä ja ymmärtää organisaatioiden sisäistä vuorovaikutusta. Kauppakorkean opinnot antavat virkistävää näkökulmaa psykologian opintoihin!

 Katariina 
 Instagram: @katariiinaj

Sosiaalipsykologia

Sosiaalipsykologia on todella monipuolinen ja monellakin tapaa sivistävä opintokokonaisuus. Kurssien aiheet ovat keskenään hyvin erilaisia: käsitellään niin ryhmiä ja vuorovaikutusta kuin minuutta ja elämänkulkua, sekä suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä. Asioita käydään läpi käytännönläheisemmin ja ns. "arkisemmin" kuin psykologiassa yleensä, ja yhteiskunnallista näkökulmaa tuodaan paljon esille. Suoritetaan Itä-Suomen yliopistolle, Jyväskylästä käsin helpointa suorittaa Jyväskylän kesäyliopiston kautta. Yliopiston opiskelijoille opintokokonaisuus maksaa 70e, ja tentit erikseen 25e/kpl (eli yhteensä hinnaksi tulee 195e). On mahdollista hakea korvausta yliopistolta. Tenttiin luetaan kolme kirjaa, ja jokaisesta on yksi esseemuotoinen kysymys. Jos halukkaita on tarpeeksi, kurssit voi suorittaa myös monimuoto-opetuksena, jolloin kirjojen lisäksi on luentoja.

Noora 
Instagram: @nooraimponen

psykologian opiskelija sivuaine jyväskylän yliopisto
Perheopinnot

Tahtoisin tulevaisuudessa työskennellä lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Siksi valitsin toiseksi sivuaineeksi Jyväskylän avoimen yliopiston perheopinnot. Aineena perheopinnot ei ehkä alkuun kuulosta yliopistossa opetettavalta tieteeltä, mutta siinä yhdistyy sosiaalitieteiden, kasvatustieteiden ja psykologian kirjallisuutta ja teoriaa. Opinnoissa sai siis laajempaa kuvaa ja erilaisia näkökulmia perheen sisäisiin ilmiöihin. Lisäksi joillakin kursseilla perehdyttiin myös käytännön tilanteisiin kuten lastensuojeluun ja perheiden kanssa työskentelyyn. Kurssien aiheet vaihtelivat perhemuodoista vanhemmuuteen ja parisuhteeseen ja kodin merkityksestä lasten kaltoinkohteluun. Opintokokonaisuuden aikana tuli siis tutuksi monia ilmiöitä, joiden parissa todennäköidesti tulen työskentelemään tulevaisuudessa. Kurssit pystyi suorittamaan joko tenttien tai oppimistehtävillä. Oppimistehtävissä sai useita tehtävävaihtoehtoja ja aihetta sai rajata oman kiinnostuksen mukaan. Tentit taas olivat soveltavia verkkotenttejä. Opintokokonaisuus vaatii paljon itsenäistä työtä sillä luentoja ei ole, mutta itselleni sellainen työskentelytapa sopi hyvin. Itsenäinen työskentely vaatii sisäistä motivaatiota oppimiseen ja sen avulla koen saaneeni hyvät teoriatiedot perheiden kanssa työskentelyyn.

Kristiina
Instagram: @eevakristiin

Väkivaltatatutkimus

Psykologi saattaa kohdata asiakkaita, jotka ovat väkivallan uhreja. Psykologin, kuten monen muunkin ammattilaisen, on hyvä lisätä ymmärrystään väkivallasta ja sen seurauksista.  Väkivaltatutkimuksen opintokokonaisuudessa käsitellään aiheita, jotka eivät tule useinkaan vastaan muussa koulutuksessa. Kokonaisuus antaa työkaluja tunnistaa ja kohdata väkivaltaan ja sen seurauksiin liittyviä teemoja. Kurssien aihepiireihin kuuluu muun muassa lähisudeväkivalta ja väkivaltarikollisuuden historia. Luennot ja luentopäiväkirjojen pitäminen tarjoavat mahdollisuuden työstää omia ajatuksia aiheesta. Opinnot painottuvat kuitenkin sukupuolten väliseen väkivaltaan ja etenkin miesten naisiin kohdistamaan väkivaltaan, jolloin esimerkiksi naisten miehiin kohdistamasta väkivallasta puhuminen jää vähemmälle. 

Muita suosittuja sivuaineita ovat muun muassa oikeuspsykologia, liikuntapsykologia, kognitiivinen neurotiede ja contermporary issues in psychology. Lisää vaihtoehtoja löydät helposti täältä.

Kiitos ystävilleni, jotka auttoivat tämän postauksen toteuttamisessa! 

Lähetä kommentti

Instagram @jokiniemijulia

© Fifty Ways. Design by FCD.